Treball

Mestre de suport

Especialista en educació especial. La seva funció prioritária és la d'orientar i intervenir en l'atenció als alumnes amb necessitats especials