Empresa

Equip humà

Entre els recursos humans amb que compta L’Onada Bressol, es troba un equip format per:Mestres, Mestre suport, Tècnic educació infàntil...

Mestres

Les mestres d'escola bressol s'ocupen de la cura i l'educació d'infants amb edats compreses entre els zero i els tres anys.

Mestre suport

Especialista en educació especial. La seva funció prioritària és la d'orientar i intervenir en l'atenció als alumnes amb necessitats educatives especials.

Tècnic educació infàntil

Realitza jocs i altres activitats educatives per promoure el desenvolupament físic i mental, i desenvolupar el comportament social de l'infant.

Amb nosaltres col·labora un equip psicopedagògic, de Fisoterapeutes i d’infermeria, per tal de realitzar diagnòstics, informes, tractament i assesorament a mestres, alumnes i mares/pares de la llar:
Pedagoga, Terapeuta ocupacional i Fisioterapeuta

Trastorns psicomotors, Alteracions motores cerebrals, patologies de parla, veu, llenguatge i comunicació.

Psicologa

Diagnòstic i Tractament de comportaments, pensaments i emocions de nens, que troben dificultats per desenvolupar-se en la seva vida diària.

DUE

Planificació, supervisió i seguiment de dietes. Administració de cures de salut.

Personal de neteja

Estàn a càrrec de proveir un ambient net i desinfectar les instalacions del centre. Desempolsar i netejar l'equipament, prenent les precaucions necessàries per no danyar-lo.