Empresa

Projecte educatiu

Minimons, provocacions i
safates d’experimentació

 

La nostra metodologia està protagonitzada per una sèrie d’activitats basades en l’exploració, concentració, atenció, la creativitat, la reflexió... a més a més desperten l’interès de l’infant per les coses que té al davant, estimulant tots els sentits i afavoreix la curiositat innata de l’infant per descobrir les qualitats de les coses.


La metodologia principal serà el joc lliure ja que es el mitjà a través del qual l’infant esquematitza i desenvolupa les seves estructures cognitives.

A base al que estem dient i perquè les decisions que prengui el nadó o nen/a siguin reals cal que els materials siguin variats, suficients i que no predominin de manera ostentosa uns materials sobre uns altres.


Treballarem amb propostes i presentacions senzilles, variades, que permetin múltiples usos i combinacions, materials oberts que no necessitin d'explicació ni d'intervenció adulta, el que entenem per materials desestructurats i oberts.


Evidentment busquem una presentació dels materials que sigui harmònica, ordenada i estètica, que li transmeti a l'infant que pensem en ell i el cuidem mitjançant la cura de l'espai i els materials.


Busquem també que hi hagi suficients i variats materials i que aquests ocupin tot l'espai, ja que els nens, en aquestes primeres edats estan en constant moviment i aquest moviment, a més, és indissociable del propi joc i l'activitat mental o pensament.
Es discorre en moviment, s'expressa en moviment, es relaciona, aprèn i pren consciència de si mateix, del món i de l'altre en moviment