Serveis

Servei fora horari lectiu

Acollida Matí / Tarda

El servei de permanències inclou l'acollida al matí i a la tarda. Aquest servei funcionarà a petició de les famílies. Serà de prestació obligatòria sempre que hi hagi una demanda, a l’inici de curs, igual o superior al 15% (quinze per cent) del total de places oferides.