Els Solets pinten amb transports.

Els sols pintem un mural amb color roig i verd fent rodar cotxes.

05-11-2023

BRESSOL XIP-XAP