Estimulació sensorial i l’aula dels Mosquits

L'aula dels Mosquits ha gaudit d'una sessió amb material sensorial

L'estimulació sensorial és summament important a edats primerenques. La riquesa d'estímuls a què exposem els nens i nenes beneficia el desenvolupament del llenguatge, la intel·ligència i el pensament. Simultàniament, fomenta la curiositat per l'exploració del seu entorn i afavoreix els vincles amb altres persones i els seus iguals. En definitiva, es promou el desenvolupament global i correcte de l'infant.

Mireu quina varietat de colors, sorolls i sensacions!

18-09-2023

BRESSOL DEL DELTA