Art de primavera

La primavera ens porta flors i colors molt vius .
I nosaltres hem estampat tubs de paper de water en forma de floreta.

14-04-2023

BRESSOL HORTET