Els Sols donem la benvinguda a la setmana de pasqua!

Aquesta setmana hem treballat la pasqua. Hem gaudit, experimentat amb safates en ousbullitspelats i per pelar,l. 

31-03-2023

BRESSOL XIP-XAP