Termes d'ús i Avís Legal

L'Onada Serveises compromet a mantenir un entorn segur, ètic i respectuós per a tothom les persones relacionades amb la nostra entitat; usuaris/es, treballadors/es, proveïdors/es, subcontractistes, persones en pràctiques, etc. En línia amb aquest compromís, hem establert un Canal de Denúncies per proporcionar a totes les persones interessades una via confidencial i segura per informar qualsevol incident o conducta contrària a la legislació vigent i/oa la normativa interna que s'estigui cometent i que pugui portar algun tipus de responsabilitat penal, civil o administrativa.

En utilitzar el Canal de Denúncies de L'Onada Serveis, és important tenir en compte el següent:

Confidencialitat: Respectem i protegim la seva privadesa i confidencialitat en tot moment. Tota la informació proporcionada a través del Canal de Denúncies es manejarà de manera confidencial i només es divulgarà a les persones involucrades en la investigació i resolució de lassumpte.

Protecció contra represàlies: No es prendran represàlies contra cap persona que presenti una denúncia de bona fe. Ens comprometem a garantir que aquelles persones que informin qualsevol preocupació o incident se sentin segures i protegides.

Veracitat de la informació: Sol·licitem que totes les denúncies i reportis presentats a a través del Canal de Denúncies siguin honestos i precisos. Proporcioneu tants detalls com sigui possible, incloent els que vénen preestablerts al formulari de presentació de la denúncia. En cas que la denúncia interposada no compleixi els requisits per a la seva admissió i tramitació, es podrà procedir a l'arxiu, especialment quan no es facilitin les dades mínims que permetin entendre que hi ha algun tipus d'irregularitat o incompliment.

Ús responsable: El Canal de Denúncies no s'ha d'utilitzar amb fins difamatoris, falsos o malintencionats. Podran ser objecte de denúncia, qualsevol conducta que suposi una irregularitat o infracció de la normativa, legal o interna.

Investigació i seguiment: Un cop rebuda una denúncia a través del Canal de Denúncies, es realitzarà una investigació adequada i es prendran les mesures necessàries per abordar el problema. Es proporcionarà informació sobre el progrés i la resolució de la denúncia sempre que sigui possible i apropiat.

És important tenir en compte que, en alguns casos, es poden aplicar lleis i regulacions específiques que requereixen que certs incidents o denúncies siguin informats a les autoritats competents.

Agraïm la vostra col·laboració en la promoció d'un entorn segur i de qualitat per a totes les persones usuàries i persones involucrades a la nostra residència.

Atentament,

L'ONADA SERVEIS


Tancar